Zespół Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich” w Chełmsku Śląskim ma 6 oddziałów klas I-III gimnazjum, 10 1-6 szkoły podstawowej i 4 oddziały przedszkolne, w których łącznie uczy się 273 uczniów oraz 92 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze prowadzi 39 nauczycieli. Obsługę techniczną oraz administracyjną stanowi 17 osób.

Nauka podzielona jest na 4 etapy:

 I etap wychowania przedszkolnego,

 II etap edukacyjny – edukacji wczesnoszkolnej,

 III etap edukacyjny – klasy 4-6,

IV etap edukacyjny – klasy I-III gimnazjum.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują program wychowania przedszkolnego. Takie rozwiązanie pozwala na wczesną diagnozę środowiska rodzinnego dzieci, na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz otoczenie dzieci potrzebujących pomocy wcześniejszą i bardziej wszechstronną opieką terapeutyczną. Czteroletnia praca z dziećmi przyczynia się do integracji zespołu uczniowskiego i budowania silnej wiezi emocjonalnej miedzy uczniami i nauczycielami.

Uczniowie od klasy pierwszej uczą się języka angielskiego oraz niemieckiego. Korzystają z pomocy logopedycznej oraz innych zajęć terapeutycznych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Sala gimnastyczna jest wykorzystywana przez grupy szkolne i młodzieżowe. Oprócz zajęć odbywają się tu treningi Międzyszkolnego Klubu Sportowego – UKS „Tkacz” – piłka nożna. Część bosika szkolnego jest wydzielona na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.

Poza nauką uczniowie mają możliwość działalności pozalekcyjnej w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym, w Szkolnym Kole Caritas, w Chórze Szkolnym, w Szkolnym Kole Europejskim, w Zespole Tanecznym „Kwiatuszki Lnu”, w kółkach: polonistycznym, historycznym, teatralnym, matematycznym, informatycznym, plastycznym, tanecznym. Uczniowie samodzielnie prowadzą sklepik „Wiewiórek” jako Spółdzielnia Uczniowska pod tą samą nazwą. Działa również Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum Publicznego.

Zajęcia trwają 5 dni w tygodniu, rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą o godz. 15.30.

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:

1. 8.00 – 8.45 przerwa 10 minut

2. 8.55 – 9.40 przerwa 10 minut

3. 9.50 – 10.35 przerwa 20 minut

4. 10.55 – 11.40 przerwa 10 minut

5. 11.50 – 12.35 przerwa 10 minut

6. 12.45 – 13.30 przerwa 20 minut

7. 13.50 – 14.35 przerwa 10 minut

8. 14.45 – 15.30  


SPRAWY PORZĄDKOWE

W celu usprawnienia kontaktu nauczycieli z rodzicami oraz ujednolicenia przepływu ważnych informacji ze szkoły do domu i odwrotnie, zaleca się:

1. Obowiązkowe przekazanie przez rodziców wychowawcy klasy numeru telefonu do domu lub telefon komórkowy. W razie braku – mogą to być numery telefonów do dziadków, krewnych czy sąsiadów, ale konieczne jest aby wcześniej uzgodnić z Tymi osobami, by wiadomości na pewno została natychmiast przekazana.


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

1. W celu materialnego zabezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń powinien być ubezpieczony. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Dyrekcja Szkoły z Radą Rodziców, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

2. Dyrekcja Szkoły prosi, aby dzieci przychodziły na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed przerwą poprzedzającą zajęcia (nie dotyczy uczniów dojeżdżajacych), a rodzice oczekiwali na swoje dzieci na holu, przy wejściu do szkoły.

3. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się w portierni Szkoły.

4. Prosimy również o niepalenie tytoniu i picia alkoholu w obrębie Szkoły, a także o nie wprowadzanie psów na boisko szkolne.


POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA

Rodzice, którzy zaobserwowali u swoich dzieci problemy z nauką, bądź mają kłopoty wychowawcze, mogą skorzystać z następujących form pomocy:

Pierwszy kontakt winien nastąpić z wychowawcą klasy.

W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z pedagogiem szkolnym – mgr Grażyną Kowalczyk.

W razie potrzeby przeprowadzenia badań specjalistycznych należy skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w Kamiennej Górze).

Dla dzieci wymagających pomocy proponujemy:

• zespoły korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów skierowanych na tę formę pomocy przez poradnię,

 zajęcia terapii pedagogicznej,

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

• zajęcia logopedyczne,

• zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Każda z wymienionych form pomocy wymaga konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz wychowawcą. Wszelkich informacji na temat organizacji zajęć udzielają pedagog szkolny i wicedyrektorzy Szkoły. 


KONTAKTY RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

Ze względu na specyfikę pracy w szkole – nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki – prosimy o stosowanie poniższych form kontaktu:

1. Najszybszą i najlepszą formą kontaktu jest kontakt telefoniczny poprzez Sekretariat Szkoły (należy kontaktować się tylko podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie lekcji nauczyciele nie będą proszeni).

2. Kontakt przez dzienni elektroniczny.

3. Każdego dnia, przed lub po zajęciach lekcyjnych danego nauczyciela, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

4. Podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez szkołę – zebrania klasowe.


BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna posiada 8200 woluminów, oprócz dzieł najwybitniejszych gromadzi literaturę różnorodną pozwalającą na znalezienie lektury współbrzmiącej z psychicznymi i intelektualnymi potrzebami poszczególnych czytelników.

Gromadzi również środki audiowizualne (taśmy magnetofonowe, taśmy video, płyty CD), czasopisma, wycinki z czasopism zebrane w teczkach tematycznych. Dysponuje bogatym i różnorodnym księgozbiorem podręcznym i działem pedagogicznym. Powstał dział zbiorów regionalnych.

Nauczyciel-bibliotekarz wykorzystuje w pracy program Biblioteka w Szkole. Biblioteka szkolna została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Prowadzone są różne formy pracy z czytelnikami:

• edukacja czytelnicza i informacyjna,

• edukacja regionalna,

• imprezy okolicznosciowe i czytelnicze,

• wycieczki do biblioteki,

• lekcje biblioteczne.

Inspiruje się czytelnictwo poprzez:

• wystawy tematycznei rocznicowe,

• spotkania autorskie,

• wystawki nowosci,

• konkursy poetyckie i czytelnicze oraz plastyczne,

• spotkania poetycki,

• akcje: "Cała Polska czyta dzieciom", "Czytanie narodowe".

Godziny otwarcia biblioteki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Bibliotekę prowadzi pani: mgr Bożena Zachara


ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest codziennieod poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.30. Korzystają z niej uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

Zajęcia w świetlicy prowadzą: 

Pani Agnieszka Zielińska, pan Andrzej Grybowski oraz pan Piotr Górny.

Świetlica szkolna wspomaga pracę szkoły w zakresie wyrównywania braków i opóźnień w nauce. Dzieci są zapoznawane z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania wolnego czasu. Mogą rozwijać indywidualne zainteresowania oraz spędzać czas po lekcjach na zabawie.

Prowadzone są między innymi:

• gry zabawy na dywanie – elementy rekreacji, wypoczynku,

• gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, elementy tańca, gry umysłowe,

• zajęcia plastyczne – dzieci poznają różne techniki plastyczne, zabawy i eksperymenty plastyczne,

• zajęcia umuzykalniające – słuchanie muzyki, śpiew,

• czytelnictwo – bajki, komiksy,

• spotkania z komputerem.

Uczniowie przy pomocy wychowawcy mogą odrabiać zadania domowe. 


STOŁÓWKA

Ze stołówki korzystają wszyscy uczniowie szkoły od klasy 0 do III gimnazjum.

Uczniowie mogą wykupić obiady na zasadach określonych przez Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich” w Chełmsku Śląskim. Koszt jednego obiadu dla ucznia naszej szkoły wynosi 3 zł.

Sala jadalna znajduje się w budynku administracyjnym w bloku żywienia (parter).

Obiady wydawane są codziennie w godzinach od 12.30 do 14.45 w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. 


SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat szkoły prowadzi p. Magdalena Zych

KONTAKT:

075 74-22-116 lub 0757422885

NUMERY WEWNĘTRZNE:

*20 - Dyrektor ZSP

*21 - Dyrektor GP

*23 - Dyrektor SP

*22 - Kadry

*24 - Księgowość

*25 - Sekretariat

*26 - Pokój nauczycielski

*27 - Pedagog

*28 - Kuchnia

*29 - Portiernia

ADRES E-MAIL:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.