Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich

w Chełmsku Śląskim

dyrektor
mgr Alina Wróbel
 
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
mgr Barbara Gierczakowska
 
wicedyrektor ds. gimnazjum
mgr Maria Pietruszka
 
wicedyrektor ds. przedszkola 
 mgr Małgorzata Wójcik
 
 pedagog szkolny
 mgr Grażyna Kowalczyk
 
 logopeda
 mgr Alicja Sarzyńska
 
zajecia biblioteczne/bibliotekarz
 mgr Bożena Zachara 
 
 język polski
 mgr Zuzanna Biroś
 mgr Alicja Sarzyńska
 mgr Iwona Gamoń
mgr Monika Wachowicz
 
języka angielski 
 mgr Roksana Król
 
 język niemiecki
 mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 matematyka
 mgr Maria Pietruszka
 mgr Zofia Duszyńska
 mgr Waldemar Szwalec
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
 fizyka
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
 chemia
 mgr Cezary Matyszczak
 
 biologia
 mgr Marek Zieliński
 
 przyroda
 mgr Marek Zieliński
mgr Elżbieta Kapołka
 
 historia
 mgr Elżbieta Matyszczak
 mgr Damian Skorupiński
 
 wos
 mgr Elżbieta Matyszczak
 
 geografia
 mgr Andrzej Grzybowski
 
 informatyka
 mgr Piotr Górny
 
 zajęcia komputerowe
 mgr Barbara Gierczakowska
 mgr Piotr Górny
 
 wychowanie fizyczne
 mgr Robert Król
 mgr Marcin Sarzyński
 mgr Waldemar Szwalec
 
 muzyka
mgr Damian Skorupiński 
 
 plastyka
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 technika
 mgr Waldemar Szwalec
 
edukacja dla bezpieczeństwa 
 mgr Waldemar Szwalec
 
 zajęcia artystyczne
 mgr Damian Skorupiński
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 zajecia techniczne
 mgr Waldemar Szwalec
 mgr Damian Skorupiński
 
 wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Grażyna Kowalczyk
 
 religia
 mgr Ewa Kocioek
 ks. mgr Stanisław Kowalski 
 
 nauczanie zintegrowane
 mgr Maria Bar
 mgr Anna Głuchowska
 mgr Małgorzata Matusik
 mgr Bernadeta Dziedzic-Majka
mgr Monika Lewandowska
mgr Elżbieta Kapołka
 
 nauczanie przedszkolne
mgr Anna Sirota 
mgr Wioletta Głowacka
mgr Katarzyna Jasińska
mgr Małgorzata Wójcik
Joanna Ptak